ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות מס' 1044 מתאריך 01-03-2010