תחנת תדלוק צומת נגבה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)