פארק תעשיה - עומר תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)