פארק תעשיה - עומר הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)