רחוב לאה אמנו 29/1 - באר שבע הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)