אתר לכריית פוספט בהרי אפעה - שינוי תוואי דרך הגישה הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)