מגרש 220 - מושב גילת הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)