שדה תעופה תמנע - חבל אילות הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)