הסדרת רוחבי דרכים - שכונה ב' - באר שבע הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)