הקמת אתר תיירותי באזור שדה בוקר אבי סיורי מדבר הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)