אזור תעשיה נתיבות שינוי מאזור תעשיה לשטח מסחרי הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)