ישוב חלוצית 1 - במועצה אזורית אשכול הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)