הרחבת אזור המגורים - מגרש 49 - מושב נוה מבטח הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)