מגרש 120 - אזור תעשיה כנות הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)