מתקן טיפול בשפכים - קיבוץ דורות הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)