רחוב אייזנשטדט 18 - רמות באר שבע הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)