רחוב ארלוזורב 31/2 - שכונה ג' - באר שבע הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)