קיבוץ חצרים - שמעונים הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)