תחמ"ש זמורות - שקמים הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)