יעוד שטח לשרותי דרך - קיבוץ כפר מנחם הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)