שינוי בזכויות בניה במגרש 82 באזור התעשיה הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)