דרך זיקים- תחנת כח הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)