מרכז שרותים לישוב בדואי חדש מכחול (מרעית) הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)