שמורת טבע חוף גלים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)