תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי אתרי תחזוקה ותפעול למערכת הסעת המונים הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)