תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה - שינוי מס' 1 הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)