ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' מס' 2010003 מתאריך 24-02-2010