מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה מס' 470 מתאריך 07-03-2006