ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2008007 מתאריך 31-03-2008