מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף מס' 30 מתאריך 09-05-2007