ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' מס' 2008003 מתאריך 13-02-2008