ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2006003 מתאריך 20-03-2006