מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה מס' 475 מתאריך 01-08-2006