ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר מס' 2008009 מתאריך 05-05-2008