מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה מס' 463 מתאריך 02-08-2005