ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות למיתקנים פוטו-וולטאים מס' 2011001 מתאריך 31-07-2011