מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע מס' 126 מתאריך 01-03-2007