מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה מס' 433 מתאריך 07-01-2003