ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2006010 מתאריך 25-09-2006