ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' מס' 96 מתאריך 30-07-2012