ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2009009 מתאריך 28-10-2009