מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים מס' 290 מתאריך 17-05-2004