מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה מס' 422 מתאריך 05-02-2002