ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2008018 מתאריך 22-06-2008