מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה מס' 447 מתאריך 04-05-2004