מועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף מס' 5 מתאריך 20-04-2005