מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף מס' 8 מתאריך 08-06-2005