ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות מס' 2010006 מתאריך 11-05-2010