ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2008028 מתאריך 04-12-2008