ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2011001 מתאריך 19-01-2011